\"1.ภูมิภาคเอเชีย\"

\"2.ภูมิภาคจีน\"

\"3.ภูมิภาคยุโรปและ

\"4.ภูมิภาคตะวันออกกลาง\"

\"5.ภูมิภาคแอฟริกา\"

\"6.ภูมิภาคอเมริกาเหนือ\"

\"7.ภูมิภาคอเมริกาใต้\"

NewsAll News

Activities


All Activities

Podcast

\"\"


\"\"

SS3 L EP11: “เกรละ อีกรัฐของอินเดีย โอกาสใหม่สำหรับการลงทุน”

“เกรละ” รัฐที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนอีกแห่งในประเทศอินเดียรัฐที่มีศักยภาพด้านการผลิตอาหาร และมีเป้าหมายผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพจะมีช่องทางธุรกิจอะไรบ้างที่ไทยจะสามารถไปเปิดตลาดการค้าได้ ติดตามใน EP นี้ Host:  คุณอาทิตยา อุยะเสถียร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการCo-Host: …


\"\"

\"\"

\"\"

>>

Contact


Email : newmarket.ditp@gmail.com

ที่อยู่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000